Free Websites at Nation2.com

Phn mm thuyt trnh chuyn nghip Prezi Desktop 5.2.8 Full Crack

Phn mm thuyt trnh chuyn nghip Prezi Desktop 5.2.8 Full Crack

Gii thiu

Prezi Desktop 5.2 l phn mm c tnh nng gip bn thuyt trnh,lm ski rt chuyn nghip hn c PowerPoint.Khc vi PowerPoint, Prezi khng gip ngi dng thuyt trnh theo nhiu trang chiu (slide) m ch thuyt trnh trn mt trang chiu nht nh vi kh nng phng against vo tng phn ca bi thuyt trnh to thnh mt th thng nht.Download

link fshare
link 4share

Hng dn ci t Prezi Desktop 5.2.8


  1. Chay griffin Install_Prezi_5.2.8.exe nbsp ci t
  2. M phn mm v ng nhp vi ti khon Prezi. Nu bn cha c ti khon th c th ng k 1 ti khong expansive ti http://prezi.com
  3. Tt phn mm Prezi
  4. Copy phalanx desktop.swf vo th mc ci t ca Prezi
  5. DONE